1CA43B16-B7F3-4347-9EEF-2B39C0676362

Museum Livrustkammaren
Föremålsnummer 116223_SKOBOK