Mynthänge

Mynthänge av S:t Petersmynt från York.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Mynthänge, S:t Petersmynt, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning, Handel och värdemätare
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611302_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881