Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slag-exflintbössa, ca 1820-1850.

Åttsidig, slätborrad, brunerad pipa av stål, s.k. halv kistpipa. Kammaren plan på ovansidan med tre smala, längsgående hålkälar (nötta). Vid sidan snäcka för tändhatt. Riktmedel: Lågt v-format ståndsikte av stål på svansskruvbladet, stolpkorn av silver på oval fotplatta. Fästning: 3 häften. Pipan fäst med krysskruv samttvå pipstift av stål och däremellan rembygelns skruv. Slag-exflintlås med välvt låsbleck, svärtad hane, med littrat tumgrepp. Fästning: 2 st låsskruvar. Svagt böjd avtryckare. Mörkt brunbetsad helstock av trä. Kolv av engelsk typ med snidat kindstöd. Bakplåt med en konturerad flik på kolvryggen. På kolvens undersida oval, ledad rembygel. Sidbleck smalt, svagt S-formigt. Tre rörkor, två kantiga, överrörkan slät. Genom framstocken rektangulär rembygel. Varbygel med åttformig främre arm, fasade kanter, framtill treflikigt blad. Bygel med fasade kanter, övergående i fri bakre arm med omvänt c-formig stolpe. Samtliga beslag av brunerat stål. Tillbehör: Laddstock av trä. Vid varbygeln rektangulär etikett med text med blåkrita: "L.R.K.N:5":

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Silver
Storlek Längd 800 mm (laddstock), Längd 825 mm (pipa)
Teknik Mörkbetsning, Brunering
Antal 1
Datering 1820 (1820-1850 cirka)
Föremålsnummer 985_LRK