Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Järnugnshäll

JÄRNUGNSHÄLL Gjuten och svärtad. Liggande rektangulär. På framsidan i relief en framställning av Kristus i Getsemane örtagård samt Kristus på korset. Längs nedre kanten ett band med inskrift: MATTHAEI AM 26 CAPPITEL. Längs plattans kanter en profilerad list, i vänstra kortsidan två avlånga urtagningar. Höjd: 54 cm; bredd: 75 cm Tysk tillverkning från 1500-talets senare eller 1600-talets förra hälft. Inköpt av Walther och Wilhelmina von Hallwyl från antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, Tyskland.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Järnugnshäll
Kategori Övriga belysningsarmaturer, 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material Järn
Storlek Höjd 54 cm, Bredd 75 cm
Teknik Gjutet, Svärtat
Datering 1500 – 1600 (1500-talets senare eller 1600-talets första hälft)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Säljare: Kahlert, Edouard
Föremålsnummer V:III:H.06._HWY