Sök i samlingarna - Statens Historiska Museer

Välj om du vill söka efter objekt eller media

Statens historiska museers samlingar

Den här sidan ger dig tillgång till vår databas på nätet. I databasen finns samlingarna från de sex museer som utgör Statens historiska museer. All information är fri att använda och all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser. I databasen kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material. De museisamlingar du söker i här är:

  • Ekonomiska museet
  • Hallwylska museet
  • Historiska museet
  • Livrustkammaren
  • Skoklosters slott
  • Tumba bruksmuseum