Sök i samlingarna - Statens Historiska Museer

Välj om du vill söka efter objekt eller media

Digitalt tillgängliga samlingar

Den här sidan är ett första steg i Statens historiska museers projekt med att tillgängliggöra museernas samlingar digitalt. Här kan du hitta uppdaterad information om föremål och media i samlingarna. All information är fri att använda och all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser.
Den enkla sökrutan som du har framför dig har vi gjort tillgänglig för att erbjuda ett sätt att nå våra samlingar på nätet redan nu. Bakom kulisserna pågår arbetet med att utveckla ett mer användarvänligt och funktionellt sökgränssnitt, som kommer göra det lättare för dig att hitta det du söker. Vill du veta mer om vårt utvecklingsarbete, läs på vår blogg.

Tips för sökning

Du söker i databasen genom att använda sökrutan här på sidan. Du kan till exempel söka på nyckelord och typer av föremål (t ex mynt, yxa eller svärd), material (t ex brons, sten eller guld), personer (t ex Gustav II Adolf), perioder och årtal (t ex vikingatid eller 1650).
Om du letar efter ett specifikt föremål i samlingarna och känner till dess föremålsnummer så kan du också söka på detta nummer.

Statens historiska museers samlingar

Den här sidan ger dig tillgång till vår databas på nätet. I databasen finns samlingarna från de sex museer som utgör Statens historiska museer. Här kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material. De museisamlingar du söker i här är:

  • Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
  • Hallwylska museet
  • Historiska museet
  • Livrustkammaren
  • Skoklosters slott
  • Tumba bruksmuseum