Sök i samlingarna - Statens Historiska Museer

Statens historiska museers samlingar

Den här sidan ger dig tillgång till vår databas på nätet. I databasen finns samlingarna från de museer som utgör Statens historiska museer.
All information är fri att använda och större delen av all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser. Det förekommer även bilder av upphovsrättsskyddade verk, Statens historiska museer har genom avtalslicens med Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt att visa bilderna på Sök i samlingarna.
I databasen kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material. Museerna som ingår i myndigheten är:

  • Ekonomiska museet
  • Hallwylska museet
  • Historiska museet
  • Livrustkammaren
  • Skoklosters slott
  • Tumba bruksmuseum
  • Sveriges museum om förintelsen
  • Myndigheten bedriver också arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

Föremålen i databasen har beskrivits kontinuerligt under flera hundra år av olika personer. Uppgifterna i databasen kan vara ofullständiga eller föråldrade. Observera att historisk information i databasen kan innehålla stötande och nedsättande ord som inte längre används.