Hjälp och tips

Sök i samlingarna ger dig tillgång till Statens historiska museers samlingsdatabas. I databasen finns samlingarna från de sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Museisamlingarna du kan söka i är:

  • Ekonomiska museets samling
  • Hallwylska museets föremålssamling och arkiv
  • Historiska museets föremålssamling och osteologiska samling
  • Livrustkammarens samling
  • Skoklosters slotts föremålssamling och boksamling
  • Tumba bruksmuseums samling
  • Sveriges museum om förintelsens föremålssamling

Samlingarna innehåller en stor variation av föremål och i databasen kan du hitta poster för bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, böcker, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material.

Föremålen i databasen har beskrivits kontinuerligt under flera hundra år av olika personer. Uppgifterna i databasen kan vara ofullständiga eller föråldrade. Observera att historisk information i databasen kan innehålla stötande och nedsättande ord som inte längre används.

Vidareanvändning av bilder och information

All information i databasen är fri att använda och större delen av all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser och kan därmed också vidareanvändas fritt.

Det förekommer även bilder av upphovsrättsskyddat material, för att få tillstånd att använda dessa bilder kontaktar användaren själv upphovsrättsinnehavaren. Statens historiska museer har genom avtalslicens med Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt att visa bilderna på Sök i samlingarna.

Under varje bild i Sök i samlingarna finns en byline som talar om vilken licens som gäller för den aktuella bilden och hur bilden får vidareanvändas. Användaren ansvarar själv för att den avsedda vidareanvändningen följer licensen.

De olika dataseten i Sök i samlingarna

Informationen i databasen handlar i första hand om föremålen i samlingarna. Men kopplat till föremålen finns en mängd andra typer av poster som beskriver företeelser som relaterar till föremålen. Du kan söka efter dessa andra typer av poster genom att byta från datasetet Föremål till ett annat dataset i sökgränssnittets rullista. Antalet sökbara dataset utökas kontinuerligt.

För den arkeologiska informationen i Sök i samlingarna är några dataset särskilt relevanta:

  • Datasetet Förvärv innehåller poster som beskriver händelsen då ett eller flera föremål kommit till museets ägo. Här kan du söka efter specifika förvärvsnummer - det nummer som tidigare kallades inventarienummer på Historiska museet och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet.
  • Datasetet Arkeologisk kontext innehåller poster som beskriver en fysisk lämning av en arkeologisk händelse som en grop, hög eller grav. Här kan du t ex söka efter de gravar som undersökts på Birka/Björkö.
  • Datasetet Fältinsamling - Undersökning innehåller poster som beskriver arkeologiska undersökningar och insamlingar som förundersökningar, slutundersökningar, utredningar och lösfynd.

Länkar mellan de olika posttyperna i Sök i samlingarna

Det finns ytterligare typer av poster i Sök i samlingarna som relaterar till föremålen. Till exempel Personer och institutioner, Geografiska platser, Historiska händelser och Thesaurustermer (sakord). Dessa poster når du genom länkar från föremålsposten. På dessa poster finns all den information som registrerats i databasen om just den specifika personen, händelsen, platsen etc.

Även dessa relaterade posters dataset kommer bli sökbara i sökgränssnittet, och kunna väljas i rullistan, så småningom.

Fritextsökning

Fritextsökrutan i Sök i samlingarna är ett kraftfullt verktyg för att hitta det du söker. Fritextsökningen skannar av en mängd olika fält i databasen vilket gör att du kan skriva in många olika typer av sökord här.

Söka på olika typer av nummer

De sju museisamlingarna som finns tillgängliga i Sök i samlingarna har olika traditioner av numrering och flera olika nummerserier. Du kan söka på alla dessa olika nummertyper i fritextsökrutan. Föremålens huvudsakliga nummer heter föremålsnummer.

Historiska museets nummer

I fritextsökrutan söker du efter föremålsnummer (tidigare FID), fyndnummer, undernummer och runsignum. Det som tidigare kallades för inventarienummer heter nu förvärvsnummer och har ett eget sökfilter/sökruta.

Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets nummer Det som tidigare hette inventarienummer för dessa museisamlingar heter nu föremålsnummer. Du söker efter föremålsnummer i fritextsökrutan.

Söka med filter

Det är inte nödvändigt att skriva in något sökord i fritextsökrutan. Du kan starta din sökning genom att direkt börja filtrera. Öppna ett filter i taget genom att klicka på det. För att filtrera på en av de sju museisamlingarna, välj filtret Museum och klicka i ett av museerna. På samma sätt kan du filtrera på en mängd andra värden. Du kan också starta med en fritextsökning och sedan filtrera denna sökning med hjälp av filtren.

Om du kryssar i två värden i ett och samma filter innebär det att träfflistan kommer visa alla poster som innehåller båda värdena - inte poster som innehåller antingen det ena eller det andra värdet.

Söka inom filtret

Vissa filter innehåller tusentals värden att välja bland. I dessa filter kan du ”söka inom filtret” dvs börja skriva det värde du vill söka på i filtrets egen sökruta, och se vad som finns i databasen och vad som kommer ge dig träffar. Siffran bakom värdet, inom parentes, visar redan innan du gjort ditt val hur många träffar du kommer att få om du väljer det värdet.

Söka på tidsspann och visa endast det som har bildt

Med hjälp av rutorna för årtal kan du söka på föremålens datering. Med hjälp av knappen ”Har bild” kan du välja att enbart få träffar på föremålsposter som har en bild.

Kombinera sökmetoder och ta bort delar av sökningen

Det går bra att kombinera fritextsökning och filtrering. Du kan först göra en sökning genom att skriva något i fritextsökrutan och därefter filtrera den genomförda fritextsökningen med hjälp av de olika filtren. Om du till exempel skriver ”svärd” i fritextsökrutan och genomför sökningen, kan du därefter öppna filtret Museum och begränsa sökningen till enbart svärd från t ex Livrustkammaren. Du kan fortsätta att filtrera sökningen t ex genom att öppna filtret Material och begränsa sökningen till enbart svärd från Livrustkammaren som innehåller materialet Stål. Därefter kan du begränsa sökningen ytterligare till att enbart visa poster som har bild.

Alla de parametrar som du adderar till sökningen läggs till i en rad av ”bubblor” ovanför träfflistan. Där kan du se vilka olika val du gjort i sökningen. Du kan också ta bort en eller flera parametrar från sökningen, eller rensa hela sökningen och börja om på nytt.

För att “spara” en sökning som du har gjort, inklusive alla filter och parametrar du lagt till, kopiera URL:en i din webbläsare. Du kan spara URL:en för att hitta tillbaka till samma sökning vid ett senare tillfälle, eller skicka URL:en till någon.

Träfflistan

Standardträfflistan är förvald och visar ett antal fält som är relevanta för föremålsposterna i alla sju museisamlingarna. Utöver standardträfflistan kan du välja den arkeologiska listan. När du byter till den arkeologiska listan visas posterna i en utökad träfflista som innehåller mer arkeologi-specifika fält.

Sökmotor

Databasen använder sökmotorn Apache Solr.