Förvärv

Förvärv: 9822

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1895
Förvärvsnummer
9822
Omnämns i katalog
Förvärvskälla
Kurck, Arvid Fredrik
Relaterade föremål
Fältundersökning