Förvärv

Förvärv: 35242

År 1991 genomfördes begränsade arkeologiska undersökningar av RAÄ 235, Hovgården, i Adelsö socken, Uppland. Undersökningen föranleddes av ett forskningsprojekt och genomfördes som ett samarbete mellan RAÄ och Stockholms läns hembygdsförbund. RAÄ 235 består av schakt 3 och var förlagt till borggården på Alsnöhus, ca 8,30 - 8,50 m över havet. Fynden var av sentida karaktär såsom spikar, tegel, glas och skaftet från en kritpipa. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: Alsnu Kungsgård, Forskningsprojekt Hovgården, Uppland Adelsö socken RAÄ 46 m fl, del I och del II, utarbetad av Solveig Brunstedt 1996. Handlingar i ATA. SHM dnr: 3.1-591-2013 RAÄ dnr: 3.4.2-486-2010 Jenny Radon 140210

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35242
Förvärvsmetod KML
Litteratur Alsnu kungsgård - Forskningsprojekt Hovgården
Diarienummer
  • 3.1-591-2013 (Historiska museet)
  • 3.4.2-486-2010 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Hovgården, Fornlämning: L2013:4678, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige