Förvärv

Förvärv: 9170

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1893
Förvärvsnummer
9170
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning