Förvärv

Förvärv: 12650

1905 utfördes dikesgrävningar nära gravfältet söder om Borg - borgs hage. Under arbetet anträffades en grav som undersöktes av Gustaf Hallström. Graven bestod av en kruka av grov keramik med brända ben. Ny Björn Gustafsson 06-07-06

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1905
Förvärvsnummer 12650
Förvärvsmetod KML
Fältundersökning Plats: Björkö, Borgs hage, Fornlämning: L2017:1478, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige