Förvärv

Förvärv: 24265

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1950
Förvärvsnummer
24265
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning