Förvärv

Förvärv: 6190

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1878
Förvärvsnummer
6190
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning