Förvärv

Förvärv: 27871

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1966
Förvärvsnummer
27871
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning