Förvärv

Förvärv: 35241

Åren 1991 och1993 genomfördes begränsade arkeologiska undersökningar av RAÄ 48:2, 48:5 och 48:6, Hovgården i Adelsö socken, Uppland. Undersökningen föranleddes av ett forskningsprojekt och genomfördes som ett samarbete mellan RAÄ och Stockholms läns hembygdsförbund. RAÄ 48:2, 48:5 och 48:6 inkluderar schakten nr: 4, 10, 11, 12 och 13. I dessa framkom fynd från vikingatid-sen tid. Fynden utgjordes bl a av ett silvermynt från 800-talet, en skärva Östersjökeramik, lerklining, spikar, nitar, ben, glas, keramik och tegel. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: Alsnu Kungsgård, Forskningsprojekt Hovgården, Uppland Adelsö socken RAÄ 46 m fl, del I och del II, utarbetad av Solveig Brunstedt 1996. Handlingar i ATA. SHM dnr: 3.1-591-2013 RAÄ dnr: 3.4.2-486-2010 Jenny Radon 140210

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35241
Förvärvsmetod KML
Litteratur Alsnu kungsgård - Forskningsprojekt Hovgården
Diarienummer
  • 3.1-591-2013 (Historiska museet)
  • 3.4.2-486-2010 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Hovgården, Fornlämning: L2017:1997, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige