Förvärv

Förvärv: 12159

1902 påträffades en skelettgrav i området mellan Hemlanden och Borgs hage. Denna undersöktes av Gunnar Hallström. Året därpå påträffades ännu en liknande grav i samma område vilken undersöktes på samma vis av Hallström. Fynden tillfördes SHM 1904. Ny Björn Gustafsson 06-07-05

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1904
Förvärvsnummer 12159
Förvärvsmetod Obekant
Fältundersökning Plats: Björkö, Västra gärdet, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige