Förvärv

Förvärv: 25435

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1956
Förvärvsnummer 25435
Fältundersökning Land: Sverige