Förvärv

Förvärv: 35418

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2015
Förvärvsnummer 35418
Förvärvsmetod KML
Litteratur Birka - Svarta jordens hamnområde, arkeologisk undersökning 1970-1971
Diarienummer
  • 311-1310-2015 (Historiska museet)
  • 342-2950-2015 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning