Förvärv

Förvärv: 12567

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1905
Förvärvsnummer
12567
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning