Förvärv

Förvärv: 3920

Dessa saker överlämnades som deposition genom Linköpings domkapitels beslut av den 1 april 1868, med anledning av akademiens skrivelse av d. 7 jan. S.å. Dagb. d. 7 jan. § 12: d. 21 april § 140: d. 19 aug. § 276. År 2000 löstes delar av depositionen. De föremål som återlämnades till Linköpings domkyrkoförsamling var 3920:4 (Fid96367) en kalkduk, 3920:5 (Fid42316) en kanna samt 3920:6 (Fid96367) en relikask.

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1868
Förvärvsnummer
3920
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Gåva
Relaterade föremål
Fältundersökning