Förvärv

Förvärv: 20905

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1935
Förvärvsnummer
20905
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning