Förvärv

Förvärv: 35243

Åren 1992-1993 genomfördes begränsade arkeologiska undersökningar av RAÄ 239, Hovgården, Adelsö socken i Uppland. Undersökningen föranleddes av ett forskningsprojekt och genomfördes som ett samarbete mellan RAÄ och Stockholms läns hembygdsförbund. RAÄ 239 inkluderar schakten nr 8 och 9 och förlades till ett förmodat medeltida naust, samt en terrass i anslutning till naustet, på en höjd av 3,72 – 5,30 m ö h. I schakten framkom fynd från medeltid-senare tid. Fynden bestod bl a av ett skifferbryne, slagg, keramik och tegel. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: Alsnu Kungsgård, Forskningsprojekt Hovgården, Uppland Adelsö socken RAÄ 46 m fl, del I och del II, utarbetad av Solveig Brunstedt 1996. Handlingar i ATA. SHM dnr: 3.1-591-2013 RAÄ dnr: 3.4.2-486-2010 Jenny Radon 140210

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35243
Förvärvsmetod KML
Litteratur Alsnu kungsgård - Forskningsprojekt Hovgården
Diarienummer
  • 3.1-591-2013 (Historiska museet)
  • 3.4.2-486-2010 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Hovgården, Fornlämning: L2013:4575, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige