Förvärv

Förvärv: 17510

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1924
Förvärvsnummer
17510
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning