Förvärv

Förvärv: 15223

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1914
Förvärvsnummer
15223
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning