Förvärv

Förvärv: 35240

Åren 1991-1994 genomfördes begränsade arkeologiska undersökningar av RAÄ 47:1, Hovgården, Adelsö socken i Uppland. Undersökningen föranleddes av ett forskningsprojekt och genomfördes som ett samarbete mellan RAÄ och Stockholms läns hembygdsförbund. RAÄ 47:1 inkluderar schakten nr 1, 2, 5, 6, 16 och 20. I några av schakten (schakt 1, 2 och 6) framkom lämningar som kunde tyda på huskonstruktioner. I schakten framkom fynd från främst vikingatid-medeltid med inslag av sentida störningar. Fynden utgjordes bl a av miniatyrskäror i järn, arabiska silvermynt, pärlor, bränt och obränt ben, armborstpilspetsar, ett bryne med en ristad hjort, järn, nitar, keramik, tegel, porslin och glas. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: Alsnu Kungsgård, Forskningsprojekt Hovgården, Uppland Adelsö socken RAÄ 46 m fl, del I och del II, utarbetad av Solveig Brunstedt 1996. Handlingar i ATA. SHM dnr: 3.1-591-2013 RAÄ dnr: 3.4.2-486-2010 Jenny Radon 140210

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35240
Förvärvsmetod KML
Litteratur Alsnu kungsgård - Forskningsprojekt Hovgården
Relaterade förvärv 104609 (Samma accessionsärende)
Diarienummer
  • 3.1-591-2013 (Historiska museet)
  • 3.4.2-486-2010 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Hovgården, Fornlämning: L2017:1996, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige