Förvärv

Förvärv: 13251

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1907
Förvärvsnummer
13251
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning