Förvärv

Förvärv: 433

1820 skänkte en B. Rutström ett antal föremål funna på Björkö, Adelsö sn. till samlingarna. De skänkta föremålen var 2 spjutspetsar och 1 yxa och de uppges ha hittats 1811. Ny Björn Gustafsson 06-07-14

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1820
Förvärvsnummer 433
Förvärvsmetod Gåva
Fältundersökning Plats: Björkö, okänd fyndplats, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige