Förvärv

Förvärv: 21668

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1937
Förvärvsnummer
21668
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning