Förvärv

Förvärv: 29974

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1974
Förvärvsnummer
29974
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning