Förvärv

Förvärv: 1712

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1851
Förvärvsnummer
1712
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Inlösen
Relaterade föremål
Fältundersökning