Förvärv

Förvärv: 7589

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1885
Förvärvsnummer
7589
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning