Förvärv

Förvärv: 66

Museum Historiska museet
Förvärvsnummer 66
Fältundersökning Land: Tyskland