Förvärv

Förvärv: 34851

År 2007 genomfördes en metallsökning vid Djurhamn, Djurö 1:85, Djurö sn under ledning av Fil dr. Martin Rundkvist i syfte att finna spår av örlogshamnens landinstallationer, kajanläggningar och möjliga militärläger. Vid metallsökningen påträffades svärdet SHM 34851, som sedermera framtogs genom arkeologisk undersökning. Inga övriga fynd framkom. Svärdet kan dateras till perioden 1500-1550. Accessionen har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rundkvist, M., 2007. Metallsökarprospektering och inventering kring Djurhamn. Up, Djurö sn, Djurhamn RAÄ 54, 59. SHM dnr 602-571-2008 RAÄ dn 326-3849-2007

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2008
Förvärvsnummer 34851
Förvärvsmetod KML
Litteratur Metallsökarprospektering och inventering kring Djurhamn
Diarienummer
  • 602-571-2008 (Historiska museet)
  • 326-3849-2007 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Djurhamn, Fornlämning: L2013:3032, Socken: Djurö socken, Kommun: Värmdö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige