Förvärv

Förvärv: 23290

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2007-06-19
Förvärvsnummer
23290
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Gåva
Förvärvskälla
Sveriges riksbank
Relaterade föremål
Fältundersökning