Förvärv

Förvärv: 23290

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2007-06-19
Förvärvsnummer 23290
Förvärvsmetod Gåva
Förvärvskälla Sveriges riksbank
Fältundersökning Land: Sverige