Förvärv

Förvärv: 35245

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35245
Förvärvsmetod KML
Litteratur
  • Arkeologisk undersökning av grav Bj 749, Raä 118, Adelsö sn, Uppland (Andersson, Gunnar)
  • Arkeologisk efterundersökning av grav Bj 750 och intilliggande ytor (Andersson, Gunnar)
Diarienummer
  • 311-2017-178 (Historiska museet)
  • 342-4132-2014 (Riksantikvarieämbetet)
  • 461-252-2014 (Historiska museet)
Fältundersökning Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige