Förvärv

Förvärv: 8646

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1890
Förvärvsnummer 8646
Fältundersökning