Förvärv

Förvärv: 4373

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1870
Förvärvsnummer
4373
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning