Förvärv

Förvärv: 35244

Åren 1992-1994 genomfördes begränsade arkeologiska undersökningar av RAÄ 252, Hovgården, Adelsö socken i Uppland. Undersökningen föranleddes av ett forskningsprojekt och genomfördes som ett samarbete mellan RAÄ och Stockholms läns hembygdsförbund. RAÄ 252 inkluderar schakten nr: 7, 14, 15, 17 och 21 och förlades till den s.k. hamnviken på en höjd av 4,60 – 5,60 m ö h. I schakten framkom fynd från främst vikingatid-medeltid men även vissa sentida föremål förekom. Fynden utgjordes bl a av pärlor, islamiska silvermynt, flera viktlod, en snidad stylus, guldtenar, ett spänne av Terslevstyp, ett runbleck, en brakteat, en blyplomb med sigill samt keramik, flinta, ben, spikar, nitar, slagg, tegel och föremål av järn. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: Alsnu Kungsgård, Forskningsprojekt Hovgården, Uppland Adelsö socken RAÄ 46 m fl, del I och del II, utarbetad av Solveig Brunstedt 1996. Handlingar i ATA. SHM dnr: 3.1-591-2013 RAÄ dnr: 3.4.2-486-2010 Jenny Radon 140210

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2013
Förvärvsnummer 35244
Förvärvsmetod KML
Litteratur Alsnu kungsgård - Forskningsprojekt Hovgården
Diarienummer
  • 3.1-591-2013 (Historiska museet)
  • 3.4.2-486-2010 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Hovgården, Fornlämning: L2013:7683, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige