Förvärv

Förvärv: 259

Under 1680-talet genomförde Johan Hadorph och Johan Pering utgrävningar vid Borg och Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn, Up. I samband med dessa grävningar hittades ett antal föremål varav några kom att införlivas med SHM:s samlingar under inventarienummer 259. Dessa föremål är 3 nitar, 1 sländtrissa, 1 tygelbeslag, 1 knivblad samt 1 järnfragment vilket möjligen kan vara en del av ett hästlås. Föremålen bevaras sammanknutna tillsammans med en sigillmärkt notering om deras proviniens författad den 6/5 1686 av Johan Pering, senare adlad Peringskiöld. Ambrosiani, B. & Eriksson, B. G. 1996 Birka vikingastaden, vol 4. sid. 62 f. Stockholm Ny Björn Gustafsson 06-06-19