Förvärv

Förvärv: 14232

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1910
Förvärvsnummer
14232
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning