Förvärv

Förvärv: 34360

År 1977 genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet som en del av ett forskningsprojekt för att undersöka bosättningen på Björkö utanför staden Birka, en arkeologisk undersökning av Raä 168, Adelsö socken, Uppland. Ansvarig för undersökningen var Birgit Arrhenius. En stensättning undersöktes. Fynd av keramik och kammfragment. Accessionen har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Holmquist Olausson, L. Delundersökning av gravfält, fornlämning 116, Björkö, Adelsö sn, Uppland. SHM dnr 602-684-2004 RAÄ dnr 321-1504-2004 Handlingar i ATA Eva Vedin 080502

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2006
Förvärvsnummer 34360
Förvärvsmetod KML
Litteratur Delundersökning av gravfält, fornlämning 116, Björkö, Adelsö sn, Uppland
Diarienummer
  • 602-684-2004 (Historiska museet)
  • 321-1504-2004 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Björkö, Norr om Ormknös, Fornlämning: L2013:2117, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige