Förvärv

Förvärv: 5208

1871 - 1873 företogs arkeologiska undersökningar i Svarta jorden samt runt om på Björkö, Adelsö sn, Up. under ledning av Hjalmar Stolpe. Undersökningarna gav en stor mängd fynd vilka registrerats under inventarienummer 5208. Fynden är till största del hantverks- och boplatsrelaterade, exempelvis återfanns kammar, smycken, olika typer av kärl och redskap samt en mängd spår efter tillverkning av sådana föremål. Dessutom ingår 2 runstensfragment (U6) i inventarienr 5208. Dessa upphittades av Stolpe i Björkö by.Ambrosiani, B. & Eriksson, B. G. 1996. Birka vikingastaden I, s. 94. Stockholm Ny Björn Gustafsson 06-06-16