Förvärv

Förvärv: 31359

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1982
Förvärvsnummer 31359
Förvärvsmetod KML
Fältundersökning Plats: Björkö, Ormknös, Fornlämning: L2017:1716, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige