Förvärv

Förvärv: 9222

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1893
Förvärvsnummer
9222
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning