Förvärv

Förvärv: 21540

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1936
Förvärvsnummer
21540
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning