Förvärv

Förvärv: 27883

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1966
Förvärvsnummer
27883
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning