Förvärv

Förvärv: 3710

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1867
Förvärvsnummer
3710
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning