Foto: , Statens historiska museum/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fyndplats

Plats Plats: Folkeslunda, Fornlämning: L1955:1875, Socken: Långlöt socken, Kommun: Borgholm kommun, Landskap: Öland, Land: Sverige
Fyndtyp Gravfynd, Järnålder
Typ av undersökning Slutundersökning
Relaterat förvärvsnummer 29352
Delar 10 Rund stensättning , 10:2 Skelettgrav , 12 Stensättning , 13 Skelettgrav , 16 Stensättning , 17 Skelettgrav , 18 Skelettgrav , 2 Skelettgrav , 2:I Grav , 20 Grav , 23 Skelettgrav , 24 Skelettgrav , 25 Skelettgrav , 26 Skelettgrav , 28 Oval stensättning , 3 Skelettgrav , 30 Skelettgrav , 32 Skelettgrav , 39 Skelettgrav , 4 Skelettgrav , 8 Grav , 9 Skelettgrav
Referensnummer 132184_U