Foto: , Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats Landskap: Gotland, Land: Sverige
Fyndtyp Lösfynd, osäkert, Medeltid
Relaterat förvärvsnummer 12194
Referensnummer 103565_U