Upphov: Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats: Kullhorvan

Plats
Undersökningsår
1937
Undersökare
Fyndtyp
Gravfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Delar
Referensnummer
122783_U