Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats Landskap: Gotland, Land: Sverige
Fyndtyp Obekant, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer 623
Referensnummer 80718_U